SKRIPTA HLUBINNÁ HARMONIZACE - základní verze, 1 učebnice.

Skladem

SKRIPTA HLUBINNÁ HARMONIZACE - ZÁKLADNÍ VERZE

Základní literatura Hlubinné harmonizace, doporučujeme k hlubším analýzám k výkladům Vodnářských afirmačních karet.

Skripta mají 1 učebnici.

Učebnice obsahuje:

UNIVERZÁLNÍ ZÁKONY
A METODIKA HLUBINNÉ HARMONIZACE.

Metodika Hlubinné harmonizace je velmi obsažná a dotýká se mnoha vědních oborů. Její součástí je ucelený svazek univerzálních textů pro osobní rozvoj - pojednání o zákonech Stvoření: Univerzální pravda o existenci života a jeho podmínkách v rámci paralelních světů zaznamenaná formou channelingu do metodické příručky přímo z Univerzálního vědomí.

V první části obsahují skripta pracovní návody, které vedou člověka do osobní transformace pro napojení na energie Nového věku. V druhé část je základní pojednání o metodice, o tónové systematice a práci s harmonizačními nástroji.

Autorka: Mgr. Hana Antonínová

Ilustrace obálky: obraz HUDBA SFÉR.

1 400,00 Kč